מבנה המועצה
 • ערן יעקב

  תפקיד:יו"ר המועצה
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:02-6664102
 • שי אהרנוביץ

  תפקיד:מזכיר
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:02-6559557
 • אייל אלון

  תפקיד:חבר
  כתובת:גולדברג 4, תל אביב
  טלפון:03-5608980
 • אורי קלינר

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:02-6559557
 • פזית קלימן

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:02-6559033
 • ליאורה ליבוביץ

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:02-6540914
 • דני זקן

  תפקיד:חבר
  כתובת:שד' ויצמן 13 ירושלים
  טלפון:02-6709918
 • שמואל גני

  תפקיד:חבר
  כתובת:משה לוי 11, ראשון לציון
  טלפון:03-9410930
 • ירון גינדי

  תפקיד:חבר
  כתובת:גולדברג 4, תל אביב
  טלפון:035608980
 • עודד טאובר

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' צאלח א -דין 29 ירושלים
  טלפון:02-6466967
 • אפרת שונרי

  תפקיד:יועמ'ש
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:
.