מבנה המועצה
 • ערן יעקב

  תפקיד:יו"ר המועצה
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:074-7611234
 • שי אהרנוביץ

  תפקיד:מזכיר
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:074-7613131
 • אורי קלינר

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:074-7611332
 • פזית קלימן

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:074-7613170
 • ורד חדד – עורקבי

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:074-7613135
 • אפרת שונרי

  תפקיד:יועמ"ש
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:074-7611326
 • שמואל גני

  תפקיד:חבר
  כתובת:משה לוי 11, ראשון לציון
  טלפון:03-9410930
 • עודד טאובר

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' צאלח א -דין 29 ירושלים
  טלפון:02-6466967
 • דני זקן

  תפקיד:חבר
  כתובת:שד' ויצמן 13 ירושלים
  טלפון:02-6709918
.