מבנה המועצה
 • משה אשר

  תפקיד:יו'ר
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:02-6664102
 • שי אהרנוביץ

  תפקיד:מזכיר
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:02-6559256
 • אורי קלינר

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' בנק ישראל 5 ירושלים
  טלפון:02-6664853
 • מירי סביון

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:02-6559033
 • ליאורה ליבוביץ

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:02-6540914
 • משה עמית

  תפקיד:חבר
  כתובת:שד' ויצמן 13 ירושלים
  טלפון:02-6709504
 • חנה ג'ינו

  תפקיד:חבר
  כתובת:קרן היסוד 17 , כניסה ב' קומה ב' ירושלים
  טלפון:02-6251013
 • ירון גינדי

  תפקיד:חבר
  כתובת:
  טלפון:0542440270
 • יאיר זילברברג

  תפקיד:חבר
  כתובת:רח' צאלח א -דין 29 ירושלים
  טלפון:
 • אפרת שונרי

  תפקיד:יועמ'ש
  כתובת:רח' כנפי נשרים 5 ירושלים
  טלפון:02-6559236