קידום חקיקה בכנסת
.
עבודה על קידום החקיקה בכנסת בנושאים הקשורים לשיפור מעמדו של יועץ המס
.