דף הסבר לקבלת סיסמא ממערכת יועצי מס
.
תאריך פרסום ההודעה:  
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך:  
כניסה לתלמידים
כניסה לאתר מותנית בהכנסת הסיסמא הראשונית שלך.
כניסה בהזדהות מאפשרת לצפות בתוצאות בחינות ולשלם אגרות באתר.
את הסיסמא הראשונית היית אמור לקבל במכתב הביתה.
במקרה ולא קבלת מכתב על סיסמא ראשונית, תוכל לפנות בדואר אלקטרוני לnitza@itc.mof.gov.il .
במייל חובה עליך למלאות את הפרטים הבאים, כדי שנוכל לוודא את זהותך:
  • תעודת זהות
  • שנת לידה
  • שם האב
  • ציון הבחינה האחרונה ללימודי יועץ מס (אם נבחנת כבר)

ובנושא המייל נא לכתוב: קבלת סיסמא ראשונית לאתר יועצי מס.

מייל שלא יכלול את כל השדות הנ"ל, לא ייענה.

כניסה ליועצי מס
אם הינך יועץ, הסיסמא היא מספר הרישיון שלך.
כניסה בהזדהות מאפשרת לך לשלם את האגרה השנתית באתר.
 
.