TAC
  שלום - אורח  
מועצת יועצי המס - מרכז מידע מועצת יועצי המס- לדף הבית
 
 
שכחתי שם/סיסמא מהי הסיסמא
ברוכים הבאים למועצת יועצי המס
    
מדורים
קישורים
מועדי בחינות חורף 2015
דברי מזכיר המועצה לנבחני מועד יולי...
הודעה לעיתון בדבר מועד ב'
עדכון מועדי בחינות מועד ב'
פרסום בחינות דיני מיסים א'
הודעה לעיתונות בדבר טקס חלוקת תעודות...
תמונה מטקס חלוקת תעודות יועצי מס 2014
להשתלמויות מקצועיות של יועצי מס
יצירת קשר באמצעות הפקס בלבד.
מועדי בחינות חורף
שאלון הבחינה במיסים במתכונת הישנה חורף...
שאלון בחינה בדיני מיסים ב' ינואר 2014
אתר רשות המיסים בישראל
פרסום תוצאות בחינות מועד יולי 2010
טופס בקשה לרישום כיועץ מס
דברי מזכיר המועצה לנבחנים במיסים מועד...
אישור בחינות מכון סולד כבחינות העומדות...
פרסום מודעה בעיתון בדבר בחינות מועד...
טופסי תחילת התמחות
טופס סיום התמחות
פרסום בעיתון בחינות חורף 2015
שאלון בחינה בדיני מיסים ב' מועד ב'
דחיית הבחינה בחשבונאות לתאריך 12.1.15
Skip Navigation Links.
קוו טלפון נוסף תמיכה למשלמי האגרות
תשלום אגרה שנתית
מחברות הבחינה במיסים ג' 6.8.15 סרוקות באתר
פרסום תוצאות בחינה במיסים ג' באתר
פרסום מועדי בחינות חורף 2016
פרסום מועדי בחינות חורף 2016
פרסום תוצאות בחינות מיסים א' ו-ב
פתרון בחינה מיסים ג אוגוסט 2015
פתרון בחינה דיני מיסים ב' יולי 2015
שאלון בחינה הנהלת חשבונות מועד יולי 2015
שאלון בחינה בדיני מיסים א יולי 2015
שאלון בחינה בדיני מיסים ב' יולי 2015
שאלון בחינה דיני מיסים ג' אוגוסט 2015
פתרון בחינה בדיני מיסים א' יולי 2015
פתרון מקוצר הנה"ח יולי 2015
שאלון בחינה בחשבונאות ינואר 2015
שאלון בחינה דיני מיסים א' ינואר 2015
שאלון בחינה דיני מיסים ב'
שאלון בחינה דיני מיסים ג' פברואר 2015
פתרון מקוצר דיני מיסים ב' ינואר 2015
פתרון מקוצר דיני מיסים ג' פברואר 2015
אחוזי הצלחה של בתי הספר
תוכנית לימודים מיסים
פתרון מקוצר מיסים א ינואר 2015
פתרון מקוצר מיסים א יולי 2014
פתרון מקוצר מיסים א ספטמבר 2014
פתרון מקוצר מיסים ב יולי 2014
פתרון מקוצר מיסים ספטמבר 2014
פתרון מקוצר מיסים ג אוגוסט 2014
פתרון מקוצר מיסים ג אוקטובר 2014
פתרון מקוצר חשבונאות יולי 2014
שאלון בחינה בדיני מיסים ב' מועד ב'
בחינה בחשבונאות יולי 2014
בחינה במיסים א יולי 2014
בחינה בדיני מיסים ב' יולי 2014
בחינה בדיני מיסים ג' אוגוסט 2014
בחינה בדיני מיסים א' מועד ב' ספטמבר 2014
טופס בקשה לרישום כיועץ מס
שאלון בחינה בחשבונאות מועד ינואר 2014
הודעה למרכזי קורס יועצי מס
טופס רשימת נבחנים עבור בתי הספר