TAC
  שלום - אורח  
מועצת יועצי המס - מרכז מידע מועצת יועצי המס- לדף הבית
 
 
שכחתי שם/סיסמא מהי הסיסמא
ברוכים הבאים למועצת יועצי המס
    
מדורים
קישורים
אתר רשות המיסים בישראל
טופסי תחילת התמחות
טופס סיום התמחות
שאלון בחינה בדיני מיסים ב' מועד ב'
Skip Navigation Links.
פרסום בדבר יום פתוח לאקדמיזציה של המקצוע
פתרון מקוצר הנה"ח ינואר 2016
פרסום הודעה מהעתון בדבר בחינות קיץ
פתרון בחינה מקוצר מיסים ג
פתרון שאלה 1 מיסים ג' 1/2016
מועדי בחינות קיץ 2016
פתרון מקוצר לדיני מיסים ב' ינואר 2016
טופס בקשה לרישום כיועץ מס
אחוזי הצלחה של בתי הספר- חשבונאות קיץ 2015
אחוזי הצלחה בתי ספר קיץ 2015 מיסים א
אחוזי הצלחה בתי ספר קיץ 2015 מיסים ב'
אחוזי הצלחה בתי ספר מועד קיץ 2015 מיסים ג
שאלון בחינה דיני מיסים א ינואר 2016
שאלון בחינה דיני מיסים ב ינואר 2016
שאלון בחינה דיני מיסים ג פברואר 2016
שאלון בחינה בחשבונאות ינואר 2016
שאלון בחינה חשבונאות ינואר 2016
פתרון דיני מיסים ג' אוגוסט 2015
קוו טלפון נוסף תמיכה למשלמי האגרות
תשלום אגרה שנתית
שאלון בחינה הנהלת חשבונות מועד יולי 2015
שאלון בחינה בדיני מיסים א יולי 2015
שאלון בחינה בדיני מיסים ב' יולי 2015
פתרון מקוצר הנה"ח יולי 2015
תוכנית לימודים מיסים
פתרון מקוצר מיסים א יולי 2014
שאלון בחינה בדיני מיסים ב' מועד ב'
בחינה בחשבונאות יולי 2014
בחינה במיסים א יולי 2014
בחינה בדיני מיסים ב' יולי 2014
בחינה בדיני מיסים ג' אוגוסט 2014
בחינה בדיני מיסים א' מועד ב' ספטמבר 2014
טופס בקשה לרישום כיועץ מס
הודעה למרכזי קורס יועצי מס
טופס רשימת נבחנים עבור בתי הספר
טופסי תחילת התמחות
טופס סיום התמחות