בחינות
.
תאריך פרסום ההודעה: 14/05/2017
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך:  
בחינות ההסמכה של מועצת יועצי המס כוללות ארבע בחינות: חשבונאות, מסים א', מסים ב' ומסים ג'.
 
מועצת יועצי המס עורכת את בחינות הסמכה פעמיים בשנה: במועד חורף ובמועד קיץ.
הבחינות במועד חורף מתקיימות בחודשים ינואר ופברואר.
הבחינות במועד הקיץ מתקיימות בחודשים יולי ואוגוסט.
בכל מועד מתקיימות כל ארבעת הבחינות.
 
מועדי הבחינות מתפרסמים באתר האינטרנט ובעיתונות הכתובה.
ההרשמה לבחינות מתבצעת באופן מקוון : בפעם הראשונה שהתלמיד ניגש לבחינות, הרישום מתבצע על ידי המוסד הלימודי שבו למד, לאחר מכן הרישום יכול להתבצע או על ידי המוסד הלימודי או באופן עצמאי.
 
לבחינות במסים יורשו הנבחנים להכניס ספרי חקיקה כאשר הם נקיים מתוספות בכתב יד או מחומר מודפס שהוסף ואינו חלק מספר החקיקה.
לכל הבחינות ניתן להכניס מחשבון פיננסי.
 
שאלונים ופתרונות ניתן להשיג באתר המועצה.