רישום עצמאי לבחינות המועצה
.
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך:  
הנחיות לנרשמים לבחינות המועצה לראשונה -באופן עצמאי (לא באמצעות מוסד לימודי):
המעוניינים להירשם לבחינות המועצה יפנו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת - 
yo.mas@taxes.gov.il 
בפנייה לכתובת הדואר האלקטרוני, יש לצרף את הפרטים והמסמכים הבאים:
1. צילום תעודת זהות כולל ספח
2. צילום תעודת בגרות
3. ציון מספר טלפון (רצוי נייד)
4. ציון הבחינה אליה יש להסדיר את הרישום

לאחר הסדרת הרישום על ידי מועצת יועצי המס, תתקבל סיסמה ראשונית לכתובת הדואר האלקטרוני ממנו נשלחה הפנייה.
הסיסמה הראשונית תאפשר כניסה לאזור האישי באתר מועצת יועצי המס וביצוע מגוון פעולות באופן מקוון.

​​​​​​
.