ערעורים
.
להודעה יש מסמך מצורף.
למעבר למסמך:  
 
הגשת ערעור
 
נבחנים שקיבלו ציון של 50 ומעלה רשאים לערער בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות מ"ה (יועצי מס), התשכ"ט – 1968 :
"נבחן שקיבל בבחינה ציון של 50 נקודות ומעלה והוא חולק על הציון שניתן לו, רשאי לערער על הציון. הערעור יוגש בכתב לנציב לא יאוחר מ – 40 ימים מהיום הנקוב בהודעה בדבר תוצאות הבחינה."
 

נבחנים המעוניינים להגיש ערעור יפעלו כדלקמן:

1.    יש לעיין במחברת הסרוקה (אשר נמצאת   באזור  האישי, באתר מועצת יועצי המס).

2.    יש לשלם אגרת ערעור (אגרה על סך 121 ₪ נכון לשנת 2021)

3.    יש לכתוב ערעור ערוך ומנומק.

4.    את קובץ הערעור יש להעלות כקובץ PDF,  באזור האישי ובהתייחס לאותה בחינה,   עד 40 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה.

5.    תשוב​ה על הערעור תינתן תוך 60 ימים מיום הגשת  הערעור. את תוצאות הערעור ניתן יהיה לראות בפירוט הניקוד לכל שאלה.

ההחלטה בערעור, תהיה סופית, בהתאם לתקנה 4(ו) לתקנות מ"ה (יועצי מס), התשכ"ט – 1968.

​​​​​​​​
.