ועדת הבחינות החליטה לאשר מועד נוסף
.
עקב השלג שירד בירושלים ניתן לגשת למועד נוסף אשר יתקיים בתאריך 1/3/14
בהצלחה
.
להרשמה ניתן להיכנס לאתר הבחינות -הרשמה למבחן
.