ועדת בחינות חזרה לתפקד
.
לאחר תקופת הפגרה חזרה ועדת הבחינות לתפקד.
כל שאלה ניתן להעביר במייל של הוועדה או בפקס 02666666
.